iselanari.az saytında elanın yerləşdirilməsi ödənişsizdir.
İş elanları yalnız Azərbaycan ərazisindəki elanlarla bağlı olmalıdır.
Elanınız qısa müddətdə sayta dərc edilməsi üçün, təlimatları diqqətli şəkildə yerinə yetirin. Düzgün doldurulmayan elanlar redaktə olunduqdan sonra saytda dərc olunacaq.
BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ yazmaq qadağandır.
TRANSLİTLƏ yazmaq qadağandır.
Təşkilatın rəsmi, Hüquq adı göstərilməlidir, əgər təşkilat holdinqin tərkibindədirsə onda holdinqin adını və fəaliyyət sahəsini qeyd edin.
Əlaqə bölməsində şirkətin aktiv şəhər telefon nömrəsi və şirkətin korporativ e-mail ünvanı göstərilməlidir.
“Əmək haqqı” bölməsinin AZN ilə doldurulması tələb olunur. 500AZN-dən aşağı olan əmək haqqında fərq 200AZN-dən artıq olmamalıdır, 1000AZN qədər əmək haqqında 300AZN, 2000AZN qədər olan əmək haqqında isə fərq 500AZN-dən artıq olmamalıdır.
“Namizəddən tələblər” bölməsi mümkün qədər ətraflı yazılmalıdır.
“Vəzifə barədə məlumat” bölməsində: iş qrafiki, vəzifə öhdəlikləri və iş şərtlərinin göstərilməsi məcburidir.
Vəzifə seçilmiş kateqoriyaya uyğun olmalıdır. Əgər belə kateqoriya yoxdursa o zaman “Müxtəlif” kateqoriyasını seçin.
qeyd: Bütün xanalara aid olduğü məlumatları yazın və əlaqə vasitələrini daha dəqiq qeyd edin (gələcəkdə VİP elan almaq üçün).

Bu elanlar dərhal silinəcəkdir:
Elanın tərkibində nalayiq və təhqiredici sözlər və ifadələr olduqda;
Elanın tərkibində şəbəkə marketinqi və ona oxşar fəaliyyət göstərən şirkətlərin, reklam kompaniyalarının qoşulma təklifləri, qeyri qanuni və şübhəli iş təklifləri.
Belə hallara 2 dəfədən artıq rast gəlindikdə İP ban olunacaq.